övriga tjänster


övriga tjänster

Med oss kan du kan knyta ett partneravtal där vi sköter servicen för era kunder enligt överenskommelse. Vi ansvarar då för att hantera er kundservice enligt det SLA (service level agreement) ni kommit överens om med er kund. Vi kan hantera helheten eller delar enligt dina önskemål. Det kan till exempel handla om: 

  • Projektledning
  • Kundservice – vi tar emot dina kunders serviceanmälningar och har lokala supporttekniker som kan rycka ut. 
  • Koordinering och planering av servicejobb.
  • Service delivery management (SDM) – när du behöver en lokal kontaktperson som ansvarar för och säkerställer leveranser av överenskomna tjänster gentemot dina kunder. 
  • Technical account manager – när du behöver någon som är tekniskt ansvarig gentemot dina kunder. 

KONTAKTA OSS!

våra andra tjänster

Print- och
Produktionsmaskiner

konferensteknik

tekniskt it-stöd